Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy
Y-tunnus 1017127-6

Kuninkaanlähteenkatu 2
38700 Kankaanpää

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy

Torsti Myllymäki
+358 50 5116905
torsti.myllymaki@tilitoimistomyllymaki.fi

Henkilörekisterin nimi

Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät tiedot ja käyttö

Keräämme asiakasyritysten henkilötietoja pääsääntöisesti vain lakisääteisten vaatimusten täyttämisen takia. Siksi niiden kerääminen ei edellytä suostumuksen pyytämistä. Mikäli muuta tarkoitusta varten niitä kerättäisiin, kysyttäisiin aina rekisteröitävältä siihen nimenomainen lupa. Keräämme myös vain asioiden hoitamiseen tarvittavaa tietoa kuten: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, puhelinnumero, sukupuoli, kansalaisuus, ammattiyhdistysjäsenyys, ulosotto, työtehtävä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi yhteydenottolomakkeiden kautta saapuneet tiedot kerätään ja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

Henkilötietoja käytetään Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietoja luovutetaan vain tunnetuille tahoille ja salattuna sekä vain niiltä osin, kuin heillä on niihin oikeus.

Evästeet

Verkkosivumme käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa korkeintaan 14 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on korkeintaan 30 s – 14 kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua ja niiden voimassaoloaika on 30 s – 14 kk.
Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Analytiikkakumppanimme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti tietoturvan varmistamiseksi. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka käyttävät ja tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on, ja miten niitä käsitellään. Näissä tapauksissa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä rekisteriä hoitavaan tahoon. Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista ja pyyntö voidaan toteuttaa, mikäli rekisterin ylläpitäjällä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.